Wat word er allemaal gedaan tijdens een onderhoudsbeurt?

Een pelletkachel is een machine die net als uw auto een onderhoud nodig heeft om goed zijn werk te blijven doen.
De fabrikant van de kachel geeft ook alleen garantie als er aantoonbaar een jaarlijks onderhoud gepleegd is.
Daarnaast merken wij ook dat er bij de kachels die onderhoud hebben gehad er nagenoeg geen problemen zijn in het stookseizoen. 

Wat word er allemaal gedaan?

Reinigen van:
brandkamer
inwendige kanalen
ruimtes in de kachel
rookgas ventilator
convectie ventilator

Werking controleren van:
pellet motor
rookgas ventilator
convectie ventilator(s)
ontsteking
reiniging systeem

Controle van de verbranding
Afstellen van de verbranding
Resetten van de uren 

Van het onderhoud word een rapport gemaakt. U krijgt deze via de mail toe gestuurd. Wij bewaren hier een kopie van. Hiermee kan u altijd de geschiedenis van uw kachel zien.
Een onderhoud zoals hierboven omschreven kost €135,- incl. btw 

Als we er toch zijn, kunnen we meteen:
Laat meteen uw aszuiger reinigen. Dan zuigt hij weer als nieuw!
Uw as-zuiger reinigen: € 5,00
Voorzien van nieuw filter: € 15,00
extra filter monteren: € 12,50 (extra bescherming en maakt eenvoudig schoon)

Uw schoorsteen kanaal reinigen!
– tot 4 meter € 15,00
– vanaf 4 meter € 40,00 (80 en 100 mm rookgas kanaal)

Tools 1551451 640